Business Process Outsourcing – ključni benefiti partnerskog odnosa

U HR industriji čest je slučaj da se BPO model poistovećuje sa terminom Staffing, koje su ključne razlike?

Na tržištu Srbije usluga staffing-a tj. agencijskog zapošljavanja se veoma često poistovećuje sa BPO uslugom. Iako je staffing svakako jedna vrsta outsourcing-a, razlika je pre svega u odgovornosti i riziku koju pružalac usluge preuzima na sebe. Staffing je pre svega administrativni nivo HR usluge, dok je BPO podrazumeva preuzimanje odgovornosti delimično ili kompletno za određeni proces.

Primera radi, ako na staffingu imate 10 zaposlenih, agencija ih vodi samo administrativno, moraju da imaju iste uslove kao i interno zaposleni i njihov broj ne sme da prelazi više od 10% od ukupnog broja zaposlenih. Kod BPO usluge za zaposlene iz ovog primera, agencija preuzima i operativni menadžment, odgovornost za produktivnost, kvalitet i rezultate, kao i finansijski rizik.

Bitna razlika između staffinga i BPO procesa je da zaposleni ne moraju da imaju iste uslove kao interni tim i njihov broj nije ograničen. Posebno značajan za klijenta je SLA/KPI sistem koji je jedan od ključnih elemenata BPO ugovora. Na ovaj način klijent dobija mogućnost da prati, evaluira i finansijski vrednuje BPO partnera. Klijent ni u jednom trenutku ne gubi kontrolu nad procesom.

 

Koji su ključni benefiti primene BPO modela?

BPO model pre svega podrazumeva spremnost organizacije da deo svojih procesa poveri BPO partneru i na taj način se fokusira na ključne aspekte svog poslovanja. Partnerski odnos i međusobno poverenje su ključni aspekti uspešnog BPO projekta. Dva najveća benefita ovog modela su optimizacija i fleksibilnost.

Optimizacija znači dobro sagledavanje procesa u celini i na eksternom i internom nivou i formatiranje koje će obezbediti veću produktivnost outsourcouvanog procesa uz nesmanjeni ili čak i bolji kvalitet. Pojednostavljeno, ako neka kompanija u jednom procesu sa 10 ljudi proizvodi 1000 proizvodnih jedinica, cilj BPO optimizacije je da 10 ljudi proizvodi 1100 jedinica. Na taj način dobijamo mogućnost da optimizujemo radnu snagu ili povećamo proizvodne-prodajne kapacitete kompanije.

Fleksibilnost je drugi benefit koji dolazi iz našeg HR backgrounda. Mi znamo kako da regrutujemo, selektujemo, treniramo i napravimo dobre timove. I kako da u kratkom roku obezbedimo dovoljan broj ovakvih timova koji će ispratiti pikove u proizvodnim procesima.

 

Kakva su iskustva kompanije MPS Integration kao trenutnog nosioca najvećeg regionalnog industrijskog outsourcing projekta?

Voditi i razvijati regionalno najveći i sigurno jedan od najvećih evropskih industrijskih BPO projekata je ne samo velika ogovornost već i prilika za učenje, razvoj i implemnetaciju novih BPO dostignuća. U pitanju je proizvodno-logistička celina locirana u centralnoj Srbiji, sa 5 različitih fabrika i logističkim centrom u kojoj je zaposleno preko 1500 MPS zaposlenih. Ovo je praktično kompanija u kompaniji, koju uspešno vodi MPS-ov tim od 9 ljudi. U ovako velikom projektu izazovi su brojni i klijentova očekivanja su na najvećem nivou, ali naš tim je zaista na visini zadatka i ne samo da su KPI konstantno na maksimimumu, već i kontinuirano doprinosi unapređenju internih procesa. Voditi ovako veliku operaciju takođe znači da imamo kapacitet da odgovorimo i na najveće BPO izazove.