O nama

MPS Integration d.o.o. je kompanija osnovana sa ciljem pružanja podrške kompanijama saradnicima kod kojih postoji mogućnost oustsource-ovanja dela poslovanja. Ukoliko poklonite poverenje MPS Integration-u omogućavate svojoj kompaniji da se fokusira na core business, odnosno na svoju osnovnu delatnost, i na unapređenje iste, a nama prepuštate sve aktivnosti podrške vašem core business-u.

Naša kompanija posluje sa tri osnova principa:

Naš tim je mlad, profesionalan i vrlo obučen da se prilagodi različitim sistemima poslovanja, pronađe najbolje rešenje za efikasno funkcionisanje procesa, da prepozna mesta za unapređenje, te da se usmeri ka optimizaciji procesa koji su nam povereni.

Korišćenjem naših usluga možete optimizovati troškove koje ste imali za određenje procese, te prepustiti našem profesionalnom timu da u potpunosti upravlja jednim aspektom ukupnog poslovanja.

MPS Integration d.o.o. nudi praktična, tailor-made rešenja, prilagođena specifičnim potrebama korisnika naših usluga, te stalnu težnju ka unapređenjima i optimizaciji.