Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja obuhvataju pristup i upotrebu veb-sajta Poslovna Inkluzija (u daljem tekstu: “sajt”). Poželjno je da pre upotrebe sajta pažljivo pročitate navedene uslove korišćenja. Oni se značajno odnose na vaša prava, obaveze i pravne lekove. Vašim pristupom i korišćenjem sajta prihvatate navedene uslove, te ovi uslovi stvaraju legalan sporazum između vas i nas. Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima, molimo vas da ne pristupate ili da ne koristite sajt. Ovi Uslovi korišćenja povremeno se mogu menjati. Molimo da redovno proveravate ove Uslove korišćenja, kako biste bili sigurni da ste saglasni sa njima. Ukoliko niste saglasni sa njima, molimo da se uzdržite od korišćenja Sajta.

Vaš pristup i upotreba sajta obuhvaćeni su isključivo ovim uslovima. Vi nećete koristiti sajt za svrhe koje nisu u skladu ili su zabranjene ovim uslovima. Korišćenjem sajta, vi u potpunosti prihvatate navedene uslove i odricanje od odgovornosti navedene ovim uslovima.

Poštujemo Vašu privatnost. Sajt se može koristiti bez pružanja bilo kakvih ličnih informacija osim onih ličnih informacija koje biste svesno i samostalno pružili. Mi ćemo prikupiti, koristiti i obelodaniti lične informacije onako kako je opisano u politici privatnosti. Vi pristajete na prikupljanje, upotrebu i otkrivanje vaših ličnih informacija za svrhe opisane u politici privatnosti. Postoji mogućnost da ćemo prikupljati i održavati statistiku u vezi sa brojem poseta sajtu, tipu pretraživača i uređaja za pristup sajtu. Ove informacije će se koristiti isključivo za interne svrhe sa ciljem održavanja, upravljanja i poboljšanja sajta.

Vi ste odgovorni za sve radnje neophodne za vaš pristup Sajtu. Takođe ste odgovorni i za to da obezbedite da su sva lica koja pristupaju Sajtu preko vaše internet konekcije svesna ovih Uslova korišćenja i svih važećih Posebnih uslova, kao i da će se pridržavati njih.

Ukoliko izaberete, ili vam obezbede, identifikacionu korisničku šifru, lozinku ili bilo koju drugu informaciju u sklopu naših bezbednosnih procedura, vi te informacije morate smatrati poverljivim, i ne smete ih otkrivati trećim licima. Mi imamo pravo da onemogućimo svaku identifikacionu korisničku šifru ili lozinku, bilo da ste je vi izabrali ili smo vam je mi dodelili, u bilo kom trenutku, ukoliko se, po našem mišljenju, niste pridržavali neke od odredaba ovih Uslova korišćenja.

Mi sprovodimo opravdane bezbednosne mere koje su adekvatne za otkrivanje prisustva virusa. Ipak, morate imati u vidu da postojeće bezbednosne mere za kompjuterske sisteme na internetu nisu u potpunosti pouzdane i da stoga ne možemo garantovati odsustvo virusa ili bilo kojih drugih elemenata koji bi mogli uzrokovati izmene na vašim kompjuterskim sistemima (hardveru i softveru) ili vašim podacima i fajlovima sadržanim u vašim sistemima. Međutim, bilo bi poželjno da instalirate i održavate prikladne anti-virus i druge zaštitne softvere na uređajima sa kojih pristupate i koristite sajt. Bez ograničavanja bilo kog drugog dela ovih uslova, mi se odričemo odgovornosti za bilo koji kompjuterski virus ili štetni ili destruktivni program koji biste mogli da preuzmete sa ili kroz naš sajt.

Sav Sadržaj na Sajtu je u našem vlasništvu. Sve što vidite ili pročitate na Sajtu (kao na primer slike, fotografije, ilustracije, tekstovi, video klipovi i drugi materijal) zaštićeno je u celom svetu zakonima o autorskim pravima, dizajnu, robnim markama i drugoj intelektualnoj svojini. U svakom trenutku morate poštovati sva prava intelektualne svojine na Sajtu, bilo da su u vlasništvu nas ili trećih lica. Možete pristupiti ili preuzeti infromacije sa sajta za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ali je strogo zabranjeno kopiranje, reprodukcija, republikacija, postavljanje, prenošenje, prikaz, korišćenje na drugoj veb stranici, izvođenje, distribucija, modifikacija ili derivacija našeg sadržaja ili sadržaja našeg korisnika bez prethodnog pismenog odobrenja. Ne ostvarujete vlasničko pravo na sadržaj time što pristupate ili koristite sajt, a postavljanje sadržaja od naše strane na sajt ne predstavlja naše odricanje ni od kog prava na taj sadržaj

Bilo koji sajt kojem možete pristupiti putem našeg sajta (koji je link-ovan sa našeg sajta) nije u opsegu naše kontrole i njemu pristupate na sopstvenu odgovornost. Postoji mogućnost da link-ovani sajtovi imaju drugačije uslove korišćenja i polise od naših, a oni će važiti za sve vaše aktivnosti na njihovom sajtu. Ne podrazumeva se nikakva pravna odgovornost sa naše strane za link-ovane sajtove i njihov sadržaj. Mi obezbeđujemo te link-ove isključivo kao pogodnost; oni nisu nikakva vrsta odobrenja niti vrsta preporuke sa naše strane.

Nećemo snositi odgovornost za bilo koju vrstu prekida ili odlaganja početka bilo koje od naših obaveza obuhvaćene ovim uslovima koji su izazvani okolnostima izvan naše kontrole. Uložićemo sve potrebne napore kako bismo okončali takvu okolnost ili našli rešenje kako bismo mogli da ispunimo svoje obaveze uprkos navedenim okolnostima.

U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, mi ne garantujemo i ne izjavljujemo da je Sajt odnosno njegov Sadržaj tačan, potpun, lišen grešaka ili pouzdan, kao ni da korišćenje Sajta odnosno Sadržaja neće dovesti do kršenja nikakvih prava trećih lica. U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, mi ne garantujemo i ne izjavljujemo da su funkcionalni aspekti Sajta odnosno Sadržaja lišeni grešaka ili da su serveri preko kojih je dostupan čisti od virusa ili drugih štetnih komponenata. Sa druge strane Vi prihvatate da vaš pristup ili korišćenje sajta, usluga i sadržaja neće biti bez prekida, da sajt, moduli ili sadržaj mogu sadržati određene greške, zastoj, netačnost ili druga ograničenja i da sajt, moduli i sadržaj mogu biti povremeno nedostupni. Podrazumevate potpunu odgovornost i rizik za vaš pristup i upotrebu (ili nemogućnost pristupa i upotrebe) sajta, modula i sadržaja. Postoji mogućnost da pozitivno pravo ne dozvoljava isključenja ili ograničenja garancije, stoga postoji mogućnost da se gorenavedena ograničenja ne odnose na vas.

Nije dozvoljena upotreba sajta za bilo koje svrhe koje su protivzakonite ili zabranjene ovim uslovima. U vezi sa (a bez ograničenja) drugim zabranama koje su istaknute u ovim uslovima.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka uređuje naša Politika o privatnosti koja predstavlja deo ovih Uslova korišćenja i može se pogledati klikom na gore navedeni termin.

Ovi Uslovi korišćenja i sva pitanja u vezi sa ovim Sajtom i njegovim Sadržajem uređeni su Zakonima Srbije, i podležu isključivoj pravnoj nadležnosti osnovnih sudova grada Beograda.

Ukoliko je bilo koji deo ovih uslova nezakonit, nevažeći ili nesprovodiv, onda je taj deo odvojiv i nema uticaj na validnost i sprovođenje ostatka uslova. Odlaganje ili nepostupanje.  Nećemo biti odgovorni za odlaganje ili štetu nastalu kao rezultat za okolnosti koje su van naše kontrole.