FAQ

Šta znači termin outsourcing?

Outsourcing je usluga koju u najvećoj meri biraju velike multinacionalne kompanije kao i start up kompanije, koje kao svoj strateški pravac biraju efikasnost, te fokusiranje na osnovnu delatnost, a sve sa krajnjim ciljem odgovaranja na sve zahtevnije korisnike/tržište, a sve veći pritisak na smanjivanje troškova poslovanja. Ovime kompanije manji deo svojih poslovnih procesa prepuštaju eksternom provajderu kome ovo postaje suštinska – core delatnost, a one nastavljaju da neguju i unapređuju svoj osnovni biznis. Outsourcing odlikuje pre svega fleksibilnost, kvalitetna usluga usred većeg fokusa na pojedinačne aktivnosti, ekspertsko posmatranje procesa, rizik prepuštanja unutrašnjih aktivnosti ka spoljašnjem provajderu, ali i potencijalne velike uštede kao rezultat povećanja efikasnosti.

Da li je naša kompanija pogodan kandidat za oursource-ing?

Na trenutnom razvoju poslovanja u Srbiji, a imajući u vidu u kom pravcu će se kompanije razvijati u budućnosti, svaka kompanija može outsource-ing postaviti kao deo svoje strategije. Ne postoje razlike u tome da li ste velika multinacionalna kompanija, ili ste manja kompanija sa domaćim kapitalom i menadžmentom. Nema potrebe za bojazni u bilo kom smislu, pogotovu imajući u vidu razvoj elektronskog poslovanja, fleksibilnosti po pitanju mesta rada, te globalizaciju.

Šta su prednosti projektnog tima nasuprot internim zaposlenima?

Prednost outsource-ovanja aktivnosti koje prepuštate projektnom timu su posvećenost, fleksibilnost, efikasnost. Tim je u potpunosti posvećen samo tom procesu, sa svim resursima usmerenim na samo jedan cilj – kako isti obavljati i unapređivati. Sa druge strane, tim je fleksibilan, i lako se prilagođava promenama koje mogu nastati zbog kako internih tako i eksternih faktora. (sezonalnost, nagle promene u količinama i sl.)

Šta je pravni osnov za prepuštanje aktivnosti MPS Integration-u kao saradniku?

Naša kompanija, zajedno sa klijentom potpisuje ugovor o uslugama kojim postavlja temelje za dugoročnu saradnju, ili pak projektno angažovanje. Bez obzira na trajanje projekta, kvalitet usluge je na istom, visokom nivou. Ugovor o usluzi se može prilagođavati shodno specifičnostima usluge, i predstavlja pravnu osnovu odnosa između dve kompanije.